2020 Sunfish World Championship
Crew Report

Crew Name Position USSailing # World Sailing # World Sailing Class. Class
Approv.
(Sunfish)
Vicki Palmer 178862H   Group 1  
(Sunfish)
Robert Findlay    
(Sunfish)
Lucy Brock    
(Sunfish)
Stewart Draheim 284806U   Group 1  
-1 (Sunfish)
Conner Blouin 369674O    
24603 (Sunfish)
Dave Dunn 183643T    
71 (Sunfish)
Marguerite Koehler    
75316 (Sunfish)
Jeff Linton 196664 USAJL47 Group 1  
75417 (Sunfish)
Tom Katterheinrich    
78545 (Sunfish)
Dan Hesse    
BWYC4LIFE (Sunfish)
Eugene Schmitt 154123J    
Fishy (Sunfish)
Richard Chapman 110217A    
Gail Warnings (Sunfish)
Gail Heausler 285939G    
Gypsea (Sunfish)
John Butine 761857F    
Kind Of Blue (Sunfish)
Lee Montes    
LINDA (Sunfish )
Richard Tillman USADT84 Group 1  
Master (Sunfish)
Dan Norton 149948J   Group 1  
NA (Sunfish)
Nancy Jaywork    
None (Sunfish)
Hank Saurage 162049P    
Piscis Solaris (Sunfish)
Ann Sheridan 742089R    
Portents of fun (Sunfish)
Paul Dierze    
Smile and Wave (Sunfish)
Jaime Torres   Group 3  
Smile and Wave 2 (Sunfish)
Miranda Torres   Group 1  
Speedy Gonzalez (Sunfish)
Caterina Romero Percr1 Group 1  
Sunfish (Sunfish)
David Mendelblatt 149643b USADM249  
Sunfish (Sunfish)
Joanne Kolius    
sunfish (Sunfish)
Nancy Haberland    

Main Menu

Copyright © Interactive Creations 2000-2020