Yacht Scoring
2014 American Yacht Club Optimist Invitational Regatta
Rye, NY July 26, 2014