Yacht Scoring
2015 St. Thomas International Regatta
St. Thomas, USVI March 27-29, 2015