Yacht Scoring
2015 American Yacht Club Optimist Invitational Regatta
Rye, NY July 25, 2015