Yacht Scoring
2018 St. Thomas International Regatta
St. Thomas, USVI March 23 - 25, 2018