Yacht Scoring
2012 International K6 Regatta for the Owen Torrey Trophy
Rye, NY October 26 - 28, 2012