Yacht Scoring
2019 Etchells U.S. National Championship
Rye, NY September 20 - 22, 2019