Yacht Scoring
2014 St. Thomas International Regatta
St. Thomas, USVI March 28-30, 2014