Yacht Scoring
2020 Miami to Eleuthera Race
Miami, FL March 10 - 15, 2020