Yacht Scoring
2020 St. Thomas International Regatta
St. Thomas, USVI March 27 - 29, 2020